Rodzina Na Swoim

Program Rodzina na Swoim jest przeznaczony dla małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Ma na celu pomoc w nabywaniu własnych mieszkań lub też domów jednorodzinnych właśnie takim osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na normalny kredyt. W przypadku małżeństw nie ma znaczenia czy posiadają oni dzieci czy nie.

W ramach programu "Rodzina na swoim" o kredyt z dopłatą mogą ubiegać się:

  • małżonkowie jako współkredytobiorcy;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko - małoletnie lub uczące się w szkołach, które nie ukończyło jeszcze 25 lat;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko - na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na jego wiek.

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą może być przeznaczony na:

  • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  • pokrycie kosztów budowy ,
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej,
  • budowę domu jednorodzinnego,
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu Rodzina Na Swoim.

Aktualności

Nasza działalność