Budowa hotelu Górnicza Strzecha

mini_all.jpg

Projekt Rozwoju firmy Market ABC poprzez budowę Hotelu Górnicza Strzecha Lubin jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Aktualności


    un1

    Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

    Dotacja na kapitał obrotowy dla Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Nasza działalność