Dotacje

Rozwój firmy Market ABC poprzez budowę Hotelu Górnicza Strzecha Lubin


mini_all.jpg

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska


Nr projektu: RPDS.01.01.00-02-440/09

Nr umowy o dofinansowanie: UDA- RPDS.01.01.00-02-440/09-00

Beneficjent: Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna

Kościuszki 13, 59-300 Lubin

tel. (+4876) 841 58 05

faks (+4876) 841 58 05


Przedmiot projektu:

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa poprzez rozwój usług hotelarskich, konferencyjno-biznesowych (szkolenia, konferencje) oraz okolicznościowych (bankiety, wesela) przez budowę Hotelu Górnicza Strzecha Lubin. Planuje się również dywersyfikację zakresu usług dzięki wprowadzeniu do oferty wspólnie z biurami turystycznymi nowej usługi-turystyki przemysłowej. Wśród czynników warunkujących popyt na niniejszą usługę znajdują się m.in.: ponadsezonowość tego rodzaju ruchu turystycznego, duża liczba pasjonatów, a także niszowość charakteryzująca ten odrębny produkt turystyczny.Zakres rzeczowy:

Zakres projektu obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i dostawy sprzętu i wyposażenia obiektu oraz dostawę i instalację specjalistycznego oprogramowania.

Planowane roboty budowlane obejmują budowę wielobryłowego obiektu hotelowego z częścią restauracyjno-konferencyjną o pow. użytkowej około 3331,72 m 2 (w tym kwalifikowalne
2873 m2), złożonego z 3 zasadniczych sekcji oddylatowanych od siebie, ze względów konstrukcyjnych oraz z uwagi na występujące na tym terenie szkody górnicze.

Sekcja „A” to budynek główny. Na parterze znajduje się główne wejście do budynku. W holu głównym mieści się recepcja z zapleczem oraz ochrona budynku. W wysokim holu usytuowano kawiarnię. W holu znajduje się przejście do głównej sali restauracyjnej, a także do wyższych kondygnacji z pokojami hotelowymi. Hol prowadzi też na taras wewnętrzny, z którego dostępna jest położona w głębi działka zieleni rekreacyjnej.

Budynek sekcji „B” jest budynkiem parterowym i stanowi zaplecze gospodarczo-techniczne dla całego obiektu. Zlokalizowane jest tu wejście gospodarcze ze strefą dostaw, magazyny: produktów

spożywczych, pościeli brudnej i czystej, pomieszczenia techniczne, kotłownia oraz wentylatornia. W tej części znajduje się też kuchnia oraz wszystkie pomieszczenia obsługi gastronomicznej obiektu.

Sekcja „C” dzieli się na skrzydła pokoi hotelowych. Jest to obiekt trzykondygnacyjny z komunikacją, która zapewni dostęp do wszystkich pokoi. Na piętra prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda. Budynek projektuje się w technologii mieszanej z układem słupów i stropów monolitycznych. Przekrycia dachów tego budynku stanowią stropodachy wentylowane.

Zapewnienie pełnej funkcjonalności obiektu wymaga zakupu wyposażenia kuchni, restauracji, kawiarni i wyposażenia hotelowego. Wyposażenie Hotelu obejmie także sprzęt IT, 1 serwer, 4 komputery, panele dotykowe wraz z oprogramowaniem. Planuje się również zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania Hotelem.

W efekcie podjęcia wszystkich ww. działań powstanie obiekt hotelowy zawierający strefę wejścia głównego z holem, recepcją, kawiarnią, kioskiem, przechowalnią bagażu.

Z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu ważnym elementem powstałego Hotelu będzie strefa

gastronomiczna, w skład której poza holem restauracyjnym, szatnią dla gości, wejdą dwie sale restauracyjno-konferencyjne na 250 i 50 osób z pełnym wyposażeniem. Każda z ww. stref posiada WC. Kolejną strefą Hotelu będzie strefa kuchenna przygotowana i podzielona odpowiednio do wykonywanych w niej czynności kuchennych. Strefę kluczową dla użyteczności obiektu stanowi 39 pokoi, w tym: 9 pokoi 1 osobowych z dostawką, 7 pokoi 2 osobowych z dostawką, 20 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy i 1 dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych i jeden apartament dla 2 osób. Zatem projekt zakłada stworzenie 84 miejsc noclegowych.

W Hotelu będą również strefy obsługi jednostek mieszkalnych, (korytarze, schody, windy, węzeł porządkowy), strefy pomieszczeń socjalnych pracowników oraz obsługi technicznej.

Parametry powstałego Hotelu będą zgodne z wymogami określonymi przez Ministra ds. turystyki dla rodzaju obiektu hotelarskiego niezbędnymi dla otrzymania klasyfikacji 3 gwiazdek.Cele projektu:

 • podniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług turystycznych,

 • powiększenie bazy noclegowej regionu o 39 jednostek mieszkalnych,

 • stworzenie sal restauracyjno-konferencyjnych zdolnych pomieścić 250 i 50 osób,

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej,

 • poszerzenie i podniesienie zakresu oraz jakości świadczonych usług,

 • zwiększenie wykorzystania potencjału usługowego firmy.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

 1. Całkowita wartość projektu: 16 060 472,76 PLN

 2. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 999 829,90 PLN

 3. Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 3 399 927,70 PLN

  Termin realizacji zgodny z umową o dofinansowanie:

  Termin rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 15.03.2011 r.

  Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 30.06.2013 r.

  Aktualności


   un1

   Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

   Dotacja na kapitał obrotowy dla Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

  Nasza działalność